Ovanligt låg

Postad 2017-11-24 av Karl Pettersson. Taggar:

Nu har SVT rapporterat om en prognos för vinterns influensa (Myllynen 2017). Det sades först att den kan komma att bli lindrig, därför att den fått en sen start jämfört med förra året. I en senare version sägs att prognosen verkar bli bättre än förra året, och i en bildtext framhålls som ett [g]lädjebesked att influensan tycks hålla sig lågintensiv denna säsong. Det sägs att det enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik skulle finnas 25 klarlagda fall i Sverige, 23 influensa A och 2 influensa B.

Jo, enligt den senaste rapporten, som publicerades i torsdags rapporterades under vecka 46 totalt 43 influensafall, varav 37 influensa A (Folkhälsomyndigheten 2017). De siffror som anges i SVT-artikeln gäller vecka 45. Under hela säsongen, till och med vecka 46, har det rapporterats 114 fall. Går det att utifrån detta dra några sannolika slutsatser om hur säsongen kommer att utvecklas? Om vi ser till förra årets rapport för vecka 46 rapporterades 56 fall, och det kumulativa antalet för säsongen var 131 (Folkhälsomyndigheten 2016). För föregående vecka hade 39 fall rapporterats. Med ett sådant mönster släpar vi alltså bara någon vecka efter fjolårets säsong.

När det gäller utvecklingen av förra årets influensa inträffade en topp i rapporterade fall redan vecka 52. Det är en ovanligt tidig topp. Av tidigare publicerade rapporter framgår att ingen säsong efter 2009/10, då A(H1N1)pdm09 gjorde sin entré, toppat före nyår. Det finns diagram som sträcker sig tillbaka till 1993, och av säsongerna 1993–2008 toppade alla efter nyår, utom 1993/94, 1999/00 och 2003/04 (Smittskyddsinstitutet 2011, 29). Dessutom var toppen förra säsongen den högsta sedan 2009/10. Det kan vara så att när en influensasäsong utvecklas snabbt och toppar tidigt, tenderar det också att bli en hög topp. Så kanske är prognosen litet bättre än förra säsongen, men det innebär inte att vi kan förvänta oss någon speciellt lågintensiv säsong.

När det gäller andra övervakningssystem, som ingår i influensarapporterna, som Webbsök, baserad på sökningar på 1177.se, verkar kurvan ha följt föregående säsong ganska nära de senaste veckorna, för att tidigare veckor till och med ha legat något högre (vilket kan bero på andra infektioner än influensa). Det skedde en minskning vecka 46, vilket också inträffade förra året. Detta kan i sin tur möjligen bero på att det under vecka 45 blev en tillfällig ökning relaterad till influensavaccinationen, som startade 7 november. Ett mönster med en minskning 12–18 november jämfört med 5–11 november syns också vid en Google Trends-sökning på influensa i Sverige; 2016 var det också en ökning 6–12 november, följd av en uppbromsning och en liten minskning (Google Trends 2017). Detta korrelerar tydligt med sökningar specifikt på influensavaccin. En annan sak som kan noteras är en avvikelse från det vanliga dygnsmönstret för googlandet på influensa, som (liksom för feber och relaterade termer), brukar toppa sent på natten, eller tidigt på morgonen. Jag vet inte om det beror på att folk tenderar att anlita Google efter att de, eller deras barn, vaknat med influensasymptom. Men under veckorna med ökad aktivitet i början av november 2016 och 2017 verkar influensagooglandet ha varit mer jämnt fördelat över dygnet, vilket skulle kunna förklaras av att det föranletts av vaccination snarare än sjukdom.

Referenser

Folkhälsomyndigheten. 2016. ”Influensarapport för vecka 46, 2016”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2016-2017/influensarapport-2016-46.pdf.
———. 2017. ”Influensarapport för vecka 46, 2017”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2017-2018/influensarapport-2017-46.pdf.
Google Trends. 2017. ”influensa – Utforska – Google Trender”. https://trends.google.se/trends/explore?date=2016-10-24%202017-11-18&geo=SE&q=influensa.
Myllynen, Carina. 2017. ”Prognosen: Ovanligt låg risk för influensa i vinter”. SVT Nyheter (24 november). https://www.svt.se/nyheter/inrikes/prognosen-ovanligt-lag-risk-for-influensa-i-vinter.
Smittskyddsinstitutet. 2011. ”Influenza in Sweden: Season 2010–2011”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3508cd8eefae4f6ca40b7588d8ac3888/influenza-in-sweden-2010-2011.pdf.