Australiensa

Postad 2019-07-15 av Karl Pettersson. Taggar:

Den svenska influensasäsongen är nu över och sammanfattades för nära en månad sedan av Folkhälsomyndigheten (2019). Den 7 mars gjorde jag en översikt över influensasäsongerna i Sverige, och sedan dess har det inte hänt så mycket när det gäller den nu aktuella säsongen, förutom att det blev mer A(H3N2) under vårmånaderna. Av de laboratorieverifierade influensafallen är 99 procent A, och bland de A-virus som subtypats är 63 procent A(H1N1)pdm09, resten A(H3N2). Andelen positiva prover är 16,6 procent, vilket indikerar en relativt lindrig säsong.

Vi kan känna oss tämligen säkra på att det kommer en ny influensasäsong i höst eller vinter. Men hur kommer den att te sig: vilka virus kommer att dominera, och hur svår kommer den att bli? Ingen vet det, men under de senaste månaderna har det hänt en del på södra halvklotet som kan vara värt att hålla ögonen på. Australien har normalt sin influensatopp i augusti eller september och låg aktivitet till och med juni, men i år har influensan börjat ovanligt tidigt, vilket väckt en hel del uppståndelse där.

Virologen Ian M. Mackay publicerar dagligen uppdateringar om influensaläget på Twitter (Mackay 2019c). Antalet laboratorieverifierade fall har åtminstone sedan november 2018 varit högt i förhållande till vad som är normalt för aktuell månad, och för juni 2019 är det högre än någon månad sedan rapporteringen inleddes 1997, bortsett från augusti–september 2017. Vid jämförelse med säsonger långt tillbaka är det nödvändigt att ta hänsyn till ökad benägenhet att ta prover för influensa, så här kanske andelen positiva prover varit ett bättre mått, men sådana data verkar inte finnas tillgängliga. Hur som helst förklarar den ökade provtagningen knappast varför det blivit en sådan tidig ökning i år. Även andra övervakningssystem, t.ex. för influensaliknande sjukdom och sjukhusvård för influensa, ligger högt för årstiden. Hög influensaaktivitet utanför den normala säsongen brukar annars vara utmärkande för pandemiutbrott, när det kommer ett nytt virus som sprids snabbt. Antalet rapporterade dödsfall i Australien är högt för säsongen, men inte högt relativt antalet influensafall: influensan verkar inte vara farligare att drabbas av än normalt.

Det går idag inte att säga om influensan i Australien kulminerat, eller när den kommer att göra det. Nu har knappt halva juli gått, och antalet fall för juli är drygt 40 procent av vad som rapporterats för hela juni, men det finns eftersläpning i rapporteringen, så juli kan nog överträffa juni. När det gäller fördelningen av virus är det mestadels influensa A, och bland de subtypade A-virusen har A(H3N2) blivit alltmer dominerande. Inom denna subtyp finns också betydande genetisk variation, även mellan virus som cirkulerar på olika håll i världen vid samma tidpunkt. I Australien har kladen 3c2.A A1b/131K varit dominerande, och det kan ha skett antigen drift inom denna, som bidragit till den tidiga spridningen (Mackay 2019b).

Australien är inte det enda land på södra halvklotet som haft ovanligt tidig start på influensasäsongen. Ett likartat mönster rapporteras från länder som Nya Zeeland, Sydafrika och Chile. I Oceanien och södra Afrika är A(H3N2) dominerande, men A(H1N1)pdm09 är vanligare i de tempererade delarna av Sydamerika, och där har antalet fall inte heller varit så högt jämfört med föregående år (WHO 2019).

Vad har allt detta för relevans när det gäller prognoser för den kommande influensasäsongen på norra halvklotet? Mackay (2019a) påpekar att det inte nödvändigtvis är så att de virus som dominerar en säsong i Australien också dominerar i länder som USA säsongen efter. Om så vore fallet, skulle det ju inte behövas några WHO-möten för att fastställa vilka stammar som skulle ingå i vaccinet för norra halvklotets säsong! Nej, men om en driftad variant av A(H3N2) sprids på flera håll på södra halvklotet och ger upphov till hög aktivitet utanför normal influensasäsong, och det inte föregåtts av liknande utbrott på norra halvklotet, är kanske immuniteten mot detta virus låg även där. I så fall kan länder på norra halvklotet ligga i riskzonen för tidig, intensiv influensasäsong. Inte minst gäller detta ett land som Sverige, som inte haft mycket aktivitet av A(H3N2) de två senaste säsongerna.

Referenser

Folkhälsomyndigheten. 2019. ”Influensasäsongen 2018–2019”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c741691b127c4edabb6eccee31d84281/influensasasongen-2018-2019-sasongssammanfattning-final.pdf.
Mackay, Ian M. 2019a. ”Which is the inFLUencing hemisphere, north, south or neither?” https://virologydownunder.com/which-is-the-influencing-hemisphere-north-south-or-neither/.
———. 2019b. ”Flu, genes, clades and H3N2”. https://virologydownunder.com/__trashed-2/.
———. 2019c. ”Ian M. Mackay på Twitter”. https://twitter.com/MackayIM/status/1150518855183134720.
WHO. 2019. ”Influenza Update no 345”. https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2019_07_08_surveillance_update_345.pdf.