Hett nytt år

Postad 2019-01-01 av Karl Pettersson. Taggar: ,

Under de sista dagarna av 2018 har media rapporterat om uppbyggnaden av det nya 5G-nätverket, som skall revolutionera vårt samhälle och kan leda till en ny industriell revolution (Nylander 2018). Jag fortsätter att ställa mig undrande utifrån den fråga jag diskuterade den 10 december 2017, och den 30 april och 26 juni förra året: kommer vi att lyckas utveckla mjukvara som utnyttjar hårdvarans utökade kapacitet på ett vettigt sätt? Kommer exempelvis de snabba näten i förening med AI hjälpa oss att hitta hållbara alternativ till de klimatfördärvande och (när det gäller lätt tillgängliga källor) sinande fossilbränslen tekniken själv i dagsläget är beroende av?1 Så kan det bli, men många har uttryckt bekymmer över hur fördelarna med snabbare hårdvara äts upp av klumpig, illa skriven mjukvara; Prokopov (2018) är ett av de senaste intressanta exemplen på detta jag sett.

Det som i nuläget lyfts fram som möjligheter när det gäller 5G-nätet av Nylander (2018) är mobiltelefoner som håller koll på vår hälsa och självkörande bilar. Ännu mera av Internet of things, eller Internet of shit, som är namnet på ett Twitterkonto som lyfter fram exempel på denna utveckling. En post handlar om hur det tagit tusentals år att få ned arbetet som krävs för att skapa artificiellt ljus så mycket att denna teknik blivit tillgänglig för alla och 10 år att göra så att det krävs några megawatt serverkraft för att tända en lampa från soffan (Internet of shit 2018b). Ett annan post handlar om smarta febertermometrar som, via en mobilapp, kan göra ett folk får riktad reklam för desinfektionsprodukter, om de bor i ett område där många för tillfället har feber (Internet of shit 2018a).

När det gäller övervakning av influensa spekulerade jag i några inlägg under förra året litet kring hur denna vinters influensasäsong skulle te sig. Förra vinterns säsong var speciell på så sätt att den dominerades av influensa B och inte influensa A. Säsongen innan dess dominerades av A(H3N2). Med hänsyn till detta gissade jag den 17 juni på att det skulle bli en säsong dominerad av den andra cirkulerande A-subtypen, alltså A(H1N1)pdm09. Den 14 september undrade jag om det också skulle bli en tidig A-topp, kanske före nyår, på samma sätt som det blev i slutet av 1993, då säsongen dessförinnan också dominerats av B.

Nu finns i alla fall vissa data för denna säsongs faktiska utveckling tillgängliga. Enligt den senaste veckorapporten, för vecka 50, dominerar influensa A (429 labbrapporterade A och 18 B kumulativt under säsongen) (Folkhälsomyndigheten 2018a). Bland de A-fall som subtypats har de flesta också varit A(H1N1)pdm09, både i Sverige, övriga Norden, övriga Europa, USA och Kanada. När det gäller antalet labbrapporterade fall överlappar kurvan för de senaste veckorna upp till vecka 50 förra säsongens kurva ganska väl, och då blev det topp i februari. Rapporterna gör uppehåll över jul och nyår, men Webbsök över influensarelaterade sökningar hos 1177 Vårdguiden har uppdaterats för vecka 52 (Folkhälsomyndigheten 2018b). Här har det skett en ökning vecka 52, så att kurvan tangerar samma vecka 2016/17, då den säsongen toppade. Jag tvivlar dock på att vecka 52 blir även denna säsongs toppvecka. År 2016 hade ökningen bromsats vecka 52, samtidigt som den accelererade 2018 (liksom 2017). Sedan var det som sagt A(H3N2) som dominerade 2016/17. A(H1N1)pdm09 brukar drabba yngre mer, och kan öka mer när folk återgår till arbete och skola efter nyår. Med hänsyn till detta skulle jag i stället gissa att vi får en topp i februari, eller mot slutet av januari.

Referenser

Folkhälsomyndigheten. 2018a. ”Influensarapport för vecka 50, 2018”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-influensa/2018-2019/influensarapport-2018-50.pdf.
———. 2018b. ”Webbsök för influensa säsong 2018/2019”. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/webbsok-for-influensa/sasong-20182019/.
Internet of shit. 2018a. ”Internet of shit på Twitter”. https://twitter.com/internetofshit/status/1055222277858607104.
———. 2018b. ”Internet of shit på Twitter”. https://twitter.com/internetofshit/status/1078428201104408576.
Nylander, Jan. 2018. ”5G-tekniken kan leda oss mot en ny industriell revolution”. SVT Nyheter (30 december). https://www.svt.se/nyheter/inrikes/5g-tekniken-kan-leda-oss-mot-en-ny-industriell-revolution.
Prokopov, Nikita. 2018. ”Software disenchantment”. http://tonsky.me/blog/disenchantment/.

  1. Ökad användning av Bitcoin och andra blockkedjor med proof-of-work bådar inte gott ur hållbarhetssynpunkt.↩︎